Spring naar content

Sociaal werker voor het team Tijdelijke Huisverboden (THV) 12-36 uur

Zaanstreek-Waterland
12 - 36 uur
HBO
Sociaal werker

Stichting De SMD biedt inwoners zowel on- als offline ondersteuning op persoonlijk, sociaal en maatschappelijk gebied. Om de zelfredzaamheid te vergroten gaat de SMD uit van de eigen kracht van mensen. Wij bieden onze ondersteuning aan in de directe woonomgeving, de wijk en op school.   

Voor de regio Zaanstreek-Waterland zoeken wij collega’s die willen werken bij

het team Tijdelijke Huisverboden (THV) 12-36 uur

Het team waarin je komt werken

Het THV team bestaat nu uit 5 collega’s uit verschillende teams van de SMD. De huidige THV collega’s werken ieder 4 of 8 uur voor THV en hun andere contracturen in verschillende teams van de SMD; in de wijkteams of als maatschappelijk werker in de regio. Binnen het team willen we een pilot van 6 maanden draaien met een collega die 24 uur THV uitvoert.

Hoe jouw werk eruit gaat zien

Tijdelijk Huisverbod houdt kort gezegd in dat een persoon in geval van (dreiging met) huiselijk geweld of kindermishandeling gedurende 10 dagen de toegang tot zijn/haar woning en contact met de achterblijvers te ontzeggen.  

De SMD biedt binnen de Regio Zaanstreek-Waterland de ondersteuning van de volwassen achterblijver(s), wanneer er een huisverbod wordt opgelegd. Dit is een samenwerking met Veilig Thuis, Reclassering Nederland en de Jeugdbescherming. De samenwerking en afstemming met deze partijen is een belangrijk onderdeel in de werkwijze van het THV. De werkwijze is systeemgericht en er wordt altijd gewerkt vanuit een crisissituatie, met als doel een veilige thuissituatie te creëren voor alle gezinsleden. De SMD ondersteund in de 10 dagen dat het THV is opgelegd de achterblijvende volwassenen om te komen tot een stabiele en veilige situatie.

Herken jij jezelf hierin?

  • Een relevant HBO-diploma (CMV/SJD/MWD/Social Work);  
  • Kennis en ervaring in het werken met kwetsbare doelgroepen; 
  • Kennis van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van zorg en welzijn en bereidheid om de sociale kaart snel te leren kennen;  
  • De volgende competenties: resultaat- en oplossingsgericht, sociaal en communicatief vaardig, coachend,stressbesteding, daadkrachtig en besluitvaardig;
  • Bekend met de meldcode Huiselijk Geweld, en aantoonbare ervaring met het werken in huiselijk geweld situaties;
  • Ervaring met het werken in crisissituatie.

Wat wij jou bieden naast een gave baan 

Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring, volgens salarisschaal 8 (min. € 3.091,00 en max. € 4.323,00 obv 36 uur) CAO Sociaal Werk. Je krijgt een contract voor bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden met uitzicht op een vast dienstverband. 

Daarnaast bieden wij goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individueel Keuzebudget (IKB), Loopbaanbudget (LBB), korting op je zorgverzekering, deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn, flexibele werktijden en een mobiele telefoon en laptop van de zaak. Wij juichen zelfontwikkeling toe, daarom bieden wij jou een interne Leerschool met een ruim aanbod aan trainingen en workshops, stimuleren wij ontwikkelgesprekken en je ontmoet regelmatig jouw collega’s tijdens personeelsfeestjes en uitjes.  

Word jij enthousiast bij het lezen van deze vacature, solliciteer dan direct! 

Reacties voorzien van motivatie en CV, kun je tot uiterlijk 27 augustus a.s. mailen naar solliciteren@desmd.nl óf solliciteer eenvoudig via de website: www.desmd.nl

Ben je enthousiast, maar heb je eerst nog wat vragen?   

Neem dan contact op met Evelien Kamphuijs (manager) via 06-23108491.